Cíl společnosti

Cílem společnosti Hirst, a.s. je poskytovat specializované poradenské služby v oblasti veřejných zakázek a koncesí, které klientům napomohou k efektivnímu nakládání s veřejnými prostředky (pokud se bude jednat o zadavatele) anebo napomohou k efektivnímu hájení práv dodavatele proti nesprávnému postupu zadavatele.