Cíl společnosti

  • Cílem společnosti Hirst, a.s., je poskytovat specializované poradenské služby v oblasti veřejných zakázek a koncesí, které klientům napomohou k efektivnímu nakládání s veřejnými prostředky (pokud se bude jednat o zadavatele) anebo napomohou k efektivnímu hájení práv dodavatele proti nesprávnému postupu zadavatele. Prostřednictvím Databáze rozhodnutí poskytujeme ucelený a aktualizovaný pohled na rozhodovací praxi ÚOHS a soudů.
  • Náš tým je tvořen experty v oblasti veřejných zakázek a koncesí, jehož erudovanost pramení z dlouholeté praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí i z působení na ÚOHS v rámci sekce veřejných zakázek.
  • Společnost usiluje především o maximální spokojenost klienta a prostřednictvím podpory a vzdělávání subjektů působících na trhu veřejných zakázek se podílí na efektivním vynakládání veřejných financí.