Databáze rozhodnutí

Databáze rozhodnutí o veřejných zakázkách obsahuje názory na sebe navazujících stupňů řízení (ÚOHS, KS, NSS) a shrnuje je do jednoho případu, kde na jednom místě naleznete namítané skutečnosti, konečný právní názor a faktické shrnutí celého případu.

 • Databáze rozhodnutí obsahuje kompletní informace týkající se pravomocných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (I. st. ÚOHS), rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (II. st. ÚOHS), rozsudků Krajského soudu v Brně (KS) a rozsudků Nejvyššího správního soudu (NSS) z oblasti veřejných zakázek upravených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákony předcházejícími.
 • Databáze umožňuje vyhledávání pomocí veškerých údajů, které tvoří její obsah i prostřednictvím fulltextu.
 • Je pravidelně aktualizována o pravomocná rozhodnutí ÚOHS i rozsudky KS a NSS.

Každý případ obsahuje:

 

 • Identifikaci případu
 • Faktický popis případu
 • Klíčová slova
 • Faktický předmět
 • Dotčená zákonná ustanovení
 • Právní věty
 • Namítané skutečnosti
 • Odkazovaná rozhodnutí a rozsudky