O společnosti

Hirst, a.s. poskytuje specializované poradenské a vzdělávací služby v oblasti veřejných zakázek a koncesí

Náš tým se skládá z odborníků s právnickým i ekonomickým vzděláním, kteří mají dlouholeté zkušenosti s kontrolou zadávacích řízení, aplikací zákona o veřejných zakázkách i se správním řízením. Know-how našeho týmu je založené na přímé zkušenosti s rozhodovací praxí ÚOHS, neboť členové týmu mají díky svému působení na ÚOHS v pozici referentů i ředitelů odborů jedinečné zkušenosti mj. s kontrolou zadávacího řízení ve všech jeho fázích, a je podpořeno kompaktností, sehraností a vzájemně se doplňující erudicí členů týmu. Členové týmu mají rovněž zkušenosti se zpracováváním odborných stanovisek týkajících se dílčích otázek práva veřejných zakázek. Praxe a zkušenosti členů týmu jsou, i přes relativní mládí naší společnosti, nositelem výjimečného know-how a zárukou profesionálního přístupu založeného zejména na mnohaleté zkušenosti s aplikací zákona o veřejných zakázkách.

Souhrn nabízených služeb

  • Ad hoc rozbory aktuální situace v zadávacím řízení v jeho jednotlivých fázích (typicky působíme jako poradci (průvodci) při posuzování a hodnocení nabídek, či námitkovém řízení), a to z pohledu zadavatelů i dodavatelů/uchazečů, jejichž výstupem jsou konkrétní doporučení dalšího postupu;
  • Poskytujeme odborné poradenství zadavatelům v případě přezkumu zadávacího řízení před ÚOHS, příp. před dalšími kontrolními orgány. Jedná se o rozbor zadávacího řízení a konkrétních situací z pohledu aktuální rozhodovací praxe s cílem maximálně podpořit argumentační pozici klienta;
  • Odborné poradenství poskytujeme i dodavatelům / uchazečům při tvorbě nabídky, rozboru zadávacích podmínek konkrétního zadávacího řízení nebo v případě, že zvažují napadnout zadávací řízení námitkami či návrhem u ÚOHS.
  • Provádíme ex post kontrolu zadávacích řízení a poskytujeme rozbor nastalých situací – typicky pomáháme zadavatelům při obhajobě před kontrolními úřady ve vztahu k evropským dotacím a pomáháme eliminovat hrozby případných korekcí (odvodů) z dotací;
  • Provozujeme Databázi rozhodnutí o veřejných zakázkách, která obsahuje kompletní informace o rozhodovací praxi ÚOHS a správních soudů od roku 2011 a je průběžně doplňována o aktuální rozhodnutí ÚOHS a rozsudky soudů;
  • Provozujeme Velký elektronický nástroj (VEN) – certifikovaný nástroj pro zadávání a administraci veřejných zakázek;
  • Věnujeme se rovněž individuální i skupinové vzdělávací činnosti s akcentem na přednáškovou činnost dle požadavků a konkrétních potřeb klienta (jsme vzdělávací institucí akreditovanou Ministerstvem vnitra ČR).

Náš tým

Ing. Eva Marečková – vedoucí analytického týmu veřejných zakázek a koncesí

Eva MarečkováEva Marečková působila v letech 2007 – 2013 na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nejprve jako referentka, poté jako ředitelka odboru kontroly veřejných zakázek, kde se věnovala zejména kontrole veřejných zakázek a koncesí. Díky své předchozí praxi má jedinečné zkušenosti s kontrolou zadávacích řízení, aplikací zákona o veřejných zakázkách a správním řízením. Během svého působení na ÚOHS se několikrát setkala s problematikou kontroly podle zákona o státní kontrole, s problematikou poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a rámcově i s posuzováním interních předpisů zadavatelů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Má mj. zkušenosti s veřejnými zakázkami z oblasti stavebnictví či zdravotnictví a se zpracováváním odborných stanovisek týkajících se dílčích otázek práva veřejných zakázek. Věnuje se přednáškové činnosti a publikování odborných článků z oblasti veřejných zakázek.

 

Mgr. Karel Košťál analytik veřejných zakázek a koncesí

Karel KošťálKarel Košťál pracuje jako člen analytického týmu veřejných zakázek a koncesí ve společnosti Hirst, a.s. Od roku 2008 do konce roku 2010 pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako referent Odboru kontroly veřejných zakázek v rámci Sekce veřejných zakázek. Od roku 2011 následně působil jako ředitel Odboru monitoringu veřejných zakázek a bid riggingu. Během svého působení na ÚOHS se kromě kontroly veřejných zakázek a koncesí několikrát setkal s problematikou kontroly podle zákona o státní kontrole, s problematikou poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a rámcově i s posuzováním interních předpisů zadavatelů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Poté působil v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, kde se také věnoval problematice veřejných zakázek (zejména kontrole veřejných zakázek, odbornému poradenství, přípravě vyjádření a právních stanovisek) i další související právní agendě (posuzování návrhů smluv, zadávacích podmínek apod.). Má rovněž zkušenosti se zpracováváním odborných stanovisek týkajících se konkrétních otázek práva veřejných zakázek a dále s přednáškovou a publikační činností v oblasti veřejných zakázek.

 

Mgr. David Říčnýanalytik veřejných zakázek a koncesí

David ŘíčnýDavid Říčný působil 5 let na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nejprve jako referent, poté jako ředitel odboru veřejných zakázek. Před působením na ÚOHS pracoval jako referent na legislativním odboru Ministerstva vnitra ČR, kde se kromě jiného věnoval přednáškové činnosti související s přijetím zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Dále působil na oddělení pojišťovnictví odboru Finanční trhy Ministerstva financí ČR. Během svého působení na ÚOHS se několikrát setkal s problematikou kontroly podle zákona o státní kontrole, s problematikou poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a rámcově i s posuzováním interních předpisů zadavatelů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Díky své předchozí praxi má jedinečné zkušenosti s kontrolou zadávacích řízení, aplikací zákona o veřejných zakázkách a správním řízením. Má rovněž zkušenosti se zpracováváním odborných stanovisek týkajících se konkrétních otázek práva veřejných zakázek a s přednáškovou a publikační činností v oblasti veřejných zakázek.

 

Mgr. Jan Hlavsaanalytik veřejných zakázek a koncesí

Jan HlavsaJan Hlavsa se ve své profesi zaměřuje na poradenskou, konzultační, přednáškovou a publikační činnost v oblasti veřejných zakázek. V letech 2008 – 2013 působil stejně jako další členové týmu na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako referent na sekci veřejných zakázek, kde vykonával přezkum zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Během svého působení na ÚOHS se několikrát setkal s problematikou kontroly podle zákona o státní kontrole, s problematikou poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a rámcově i s posuzováním interních předpisů zadavatelů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Díky své předchozí praxi měl možnost získat jedinečné zkušenosti v oblasti kontroly zadávacích řízení a prohloubit své znalosti v aplikaci zákona o veřejných zakázkách a správního řádu.