Aktuality

21.1.2016

Společné stanovisko ÚOHS a MMR k novému základnímu kvalifikačnímu předpokladu v ZVZ

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže společně s Ministerstvem pro místní rozvoj uveřejnil společné stanovisko k novému základnímu kvalifikačním předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. l) zákona o veř ...

18.1.2016

Nový základní kvalifikační předpoklad v ZVZ

Dne 1. 1. 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 375/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s ...

12.1.2016

V prosinci minulého roku byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon o registru smluv

K 1. 7. 2016 by měl nabýt účinnosti (s výjimkou § 6 a 7, které nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2017) zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a ...

2.11.2015

ÚOHS nic nebrání, aby poskytoval i nepravomocná rozhodnutí

Nejvyšší správní soud (NSS) v rozsudku sp. zn. 10 As 126/2015 ze dne 8. 10. 2015 zamítl kasační stížnost ÚOHS proti rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 Af 38/2013 ze dne 6. 5. 2015 a ...

21.10.2015

Sdělení o pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti s nynější azylovou krizí

Dne 16. října 2015 uveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích sdělení eurokomisařky Elźbiety Bieńkowské, které se týká veřejných zakázek v souvislo ...


«


1 2