Nový základní kvalifikační předpoklad v ZVZ

18.1.2016

Dne 1. 1. 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 375/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů, a který v sobě zahrnuje i drobnou novelizaci zákona o veřejných zakázkách. Uvedený zákon vkládá do § 53 zákona o veřejných zakázkách pod písm. l) nový základní kvalifikační předpoklad související s ozdravnými postupy a řešením krize na finančním trhu. Nový kvalifikační předpoklad stanoví, že základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu se prokazuje předložením čestného prohlášení.