Ředitelství silnic a dálnic ČR

Školení na vybraná témata z oblasti veřejných zakázek (např. vymezení předmětu VZ, dělení předmětu VZ, problematika MNNC, JŘBU, kvalifikace, hodnocení, subdodavatelský systém, podstatné změny smluv, uveřejňovací povinnosti, VZMR, e-tržiště)