Publikační činnost

5.2.2016

Ing. Eva Marečková,

Mgr. Karel Košťál

Hodnocení délky praxe v rámci kvalitativních kritérií u veřejné zakázky na právní služby

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) se v rozhodnutí č. j. ÚOHS-R197/2014/VZ-00566/2016/323/KKř ze dne 7. 1. 2016 zabýval mj. otázkou hodnocení zkušeností dodavatele, tj. ...

22.1.2016

Mgr. Karel Košťál,

Mgr. Jan Hlavsa

Změna smlouvy pohledem připravovaného zákona o zadávání veřejných zakázek

Tématem tohoto článku je přiblížení institutu změny závazku z uzavřené smlouvy z pohledu návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek (dále je „ZZVZ“)[1].   V nyní účinném zákoně č. 137/2006 ...

8.1.2016

Mgr. David Říčný,

Ing. Eva Marečková

Doklad o opětovném složení jistoty v případě bankovní záruky

Tématem tohoto článku je situace, kdy uchazeč podává návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jehož součástí musí být rovněž doklad o opětovném ...

4.12.2015

Ing. Eva Marečková,

Mgr. Jan Hlavsa

Nová úprava pojmu zadávací dokumentace – vyloučení duplicity?

Nová úprava pojmu „zadávací dokumentace“ v připravovaném zákonu o zadávání veřejných zakázek (dále jen „NZVZ“) by měla zjednodušit administraci zadávacího řízení a svým způsobem i odstranit jeden z b ...

20.11.2015

Ing. Eva Marečková,

Mgr. Karel Košťál

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-425/14 ze dne 22. 10. 2015

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie k důvodům pro vyloučení dodavatele pro nepředložení prohlášení, že (i) není ve vztahu ovládání nebo propojení s ostatními soutěžícími a že s ostatními účastníky ...

6.11.2015

Mgr. Karel Košťál,

Mgr. Jan Hlavsa

Zjednodušený režim

Cílem tohoto článku je upozornit na změny vyplývající z připravovaného zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) týkající se zcela nového institutu, kterým je tzv. zjednodušený režim. ...

23.10.2015

Mgr. David Říčný,

Ing. Eva Marečková

Zjednodušené podlimitní řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Zjednodušené podlimitní řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek   Předmětem tohoto článku je upozornit na změny vyplývající z návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek (dá ...

9.10.2015

Mgr. Jan Hlavsa,

Mgr. Karel Košťál

Bude moci zadavatel potrestat uchazeče vyloučením ze zadávacího řízení za předchozí špatné zkušenosti s tímto uchazečem?

Nynější právní úprava veřejných zakázek neumožňuje zadavatelům jakýmkoliv způsobem reagovat na skutečnost, že se do zadávacího řízení přihlásil uchazeč, se kterým má tento zadavatel z minulosti špatn ...

25.9.2015

Ing. Eva Marečková,

Mgr.Jan Hlavsa

Změna v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek – Správní delikty zadavatelů v oblasti veřejných zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie

V dnešním článku bychom chtěli upozornit na jednu – na pohled drobnou – novinku v připravovaném zákoně o zadávání veřejných zakázek (dále jen „NZVZ“)[1], která by však mohla přinést významné změny. ...

28.8.2015

Mgr. Karel Košťál,

Mgr. Jan Hlavsa

Příznivější právní úprava v oblasti veřejných zakázek

V tomto článku bychom se rádi zaměřili na otázku, jakým způsobem lze v oblasti zadávání veřejných zakázek využít Listiny základních práv a svobod (dále jen „LZPS“)[1]. LZPS je sice jedním ze základní ...


«


1 2 3 4 5