Služby

Expertní poradenství v oblasti veřejných zakázek a koncesí

 • Zpracování rozborů/analýz z oblasti veřejných zakázek a koncesí z pohledu aktuální rozhodovací praxe ÚOHS a judikatury soudů včetně konkrétních doporučení
 • Poradenství v rámci jednotlivých fází probíhajícího zadávacího řízení
 • Analýza zadávacích podmínek – oponentní posudky – ex ante kontrola včetně doporučení k nápravě
 • Poradenství v případě přezkumu zadávacího řízení před ÚOHS (návrhy, vyjádření)
 • Ex post kontrola zadávacích řízení

Vzdělávání

 • Jednorázová přednášková činnost zacílená na konkrétní témata z oblasti zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona dle konkrétních požadavků a individuálních potřeb klienta
 • Pravidelná lektorská činnost zacílená na vzdělávání v oblasti veřejných zakázek a koncesí dle konkrétních požadavků a individuálních potřeb klienta
 • Skupinová i individuální lektorská činnost
 • Školení na míru (variabilně dle konkrétních potřeb klienta)

Databáze rozhodnutí o veřejných zakázkách

 • Databáze rozhodnutí obsahuje kompletní informace týkající se pravomocných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (I. st. ÚOHS), rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (II. st. ÚOHS), rozsudků Krajského soudu v Brně (KS) a rozsudků Nejvyššího správního soudu (NSS) z oblasti veřejných zakázek upravených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákony předcházejícími.
 • Databáze umožňuje vyhledávání pomocí veškerých údajů, které tvoří její obsah i prostřednictvím fulltextu.
 • Je pravidelně aktualizována o pravomocná rozhodnutí ÚOHS i rozsudky KS a NSS.
 • Velký elektronický nástroj slouží pro zadávání a administraci veřejných zakázek.
 • Nástroj je vytvořen v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a je řádně certifikovaný nezávislou certifikační autoritou.
 • Poskytuje jednotné administrační prostředí s odlišnostmi dle specifik jednotlivých druhů zadávacích řízení.
 • Společnost Hirst, a.s. zajišťuje průběžnou aktualizaci nástroje dle novelizací zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.