Velký elektronický nástroj

Certifikovaný elektronický nástroj pro zadávání a administraci veřejných zakázek je vyvinutý v souladu se zákonem o veřejných zakázkách

Velký elektronický nástroj slouží pro zadávání a administraci veřejných zakázek. Nástroj je vytvořen v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a je řádně certifikovaný nezávislou certifikační autoritou. Poskytuje jednotné administrační prostředí s odlišnostmi dle specifik jednotlivých druhů zadávacích řízení. Veškeré přístupy k aplikaci probíhají pomocí šifrovaných protokolů na základě kvalifikovaného serverového certifikátu. Tím je znemožněno zneužití dat neoprávněnými subjekty.

 

Společnost Hirst, a.s. zajišťuje průběžnou aktualizaci nástroje dle novelizací zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Hlavní přínosy elektronizace VZ

 • Úspora nákladů spojených s procesem zadávání VZ na straně zadavatelů i dodavatelů.
 • Snížení jednotkových cen nakupovaných komodit.
 • Zvýšení vyjednávací síly zadavatelů.
 • Zlepšení konkurenčního prostředí.
 • Možnost zkrácení lhůt v zadávacím řízení.
 • Minimalizace chyb v zadávacích postupech.
 • Zrychlení komunikace mezi zadavateli a dodavateli.
 • Zjednodušení administrativy, zefektivnění celé agendy VZ.
 • Rovný přístup ke všem uchazečům, zvýšení transparentnosti procesu zadávání VZ.
 • Zpřehlednění VZ zadavatele pro účely analýz a optimalizace nákupu.

VEN umožňuje Zadavatelům pokrytí celého životního cyklu VZ:

 • založení a editaci profilu zadavatele,
 • založení, předběžné oznámení a správu veřejných zakázek,
 • vytvoření profilu administrátorské organizace pro správu zakázky,
 • správu dodatečných informací,
 • příjem nabídek,
 • jmenování Komise pro otevírání obálek a Hodnotící komise,
 • otevírání obálek,
 • hodnocení nabídek,
 • výběr nejvhodnějšího uchazeče.

Dodavatelé mohou v nástroji VEN:

 • vytvářet a spravovat své profily,
 • přistupovat k seznamu veřejných zakázek,
 • žádat o dodatečné informace k veřejných zakázkám,
 • podávat nabídky,
 • komunikovat se zadavateli,
 • sledovat VZ ve všech jejích fázích.

 

Pro více informací nás kontaktujte na obchod@hirst.cz.