Vzdělávání

Individuální i skupinová vzdělávací činnost s akcentem na přednáškovou činnost dle požadavků a konkrétních potřeb klienta

Vzdělávání

 • jednorázová přednášková činnost zacílená na konkrétní témata z oblasti zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona dle konkrétních požadavků a individuálních potřeb klienta
 • pravidelná lektorská činnost zacílená na vzdělávání v oblasti veřejných zakázek a koncesí dle konkrétních požadavků a individuálních potřeb klienta
 • skupinová i individuální lektorská činnost
 • školení na míru (variabilně dle konkrétních potřeb klienta)

Akreditace

Společnost Hirst, a.s., disponuje následujícími akreditacemi udělenými Ministerstvem vnitra ČR:

 

Školení na míru

 • vymezení předmětu veřejné zakázky (určitost, skrytá diskriminace, použití odkazů, CPV kódy, porovnatelné nabídky)
 • stanovení kvalifikačních požadavků (přiměřenost, skrytá diskriminace, dodatečné prokazování kvalifikace)
 • posuzování nabídek, vysvětlování nabídek (vztah k otevírání obálek, zásada rovného zacházení, povinnost požádat o vysvětlení nabídky)
 • mimořádně nízká nabídková cena (identifikace, žádost, zdůvodnění, akceptace, vazba na transparentnost)
 • stanovení hodnotících kritérií (subjektivní hodnotící kritéria, vazba na přezkoumatelnost a transparentnost)
 • hodnocení (transparentnost, rovné zacházení, zjevně nepřiměřené hodnoty dílčích hodnotících kritérií, protokoly z jednání hodnotící komise, zpráva o posouzení a hodnocení)
 • rozhodovací praxe ÚOHS a judikatura soudů
 • pomoc s přípravou nabídek

Aktuálně vypsané vzd. akce