Vzdělávací akce


Uskutečněné akce

Termín Název / Anotace Místo Obsazeno Cena
6.10.2015
8:30 - 16:00

Problematické instituty zákona o veřejných zakázkách

Seminář zaměřený na nový zákon o zadávání veřejných zakázek a problematiku subjektivního hodnocení za účelem dosažení maximální hodnoty za fin. prostředky zadavatele.

Sál Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 3 499 Kč
24.3.2015
9:00 – 16:00

Problematické instituty zákona o veřejných zakázkách

Již třetí odborný seminář ze série vzdělávacích aktivit zaměřených na problematické instituty ZVZ bude tentokrát zaměřen na jednotlivá úskalí subdodavatelského systému a princip proporcionality v kvalifikaci, chystané změny ZVZ, aktuální judikaturu SD EU a problematiku odpovědnosti zadavatele a členů HK.

Sál Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 2 900 Kč
14.10.2014
9:00 – 16:00

Problematické instituty zákona o veřejných zakázkách

Během semináře se budeme věnovat tématům Předmět veřejné zakázky a Jednací řízení bez uveřejnění.

Sál Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 2 900 Kč
25.3.2014
8:45 - 15:30

Problematické instituty zákona o veřejných zakázkách

Seminář je zaměřen na témata Mimořádně nízká nabídková cena, Dodatečné prokazování kvalifikace, Posuzování nabídek se zaměřením na přípustnost vysvětlování a Hodnocení nabídek se zaměřením na subjektivní hodnotící kritérium.

Kongresové centrum Praha 3 990 Kč